Kuvaşiorkor

Kategori - Sağlık ( sağlık, cinsel sağlık, hastalıklar, sağlık haberleri kadın erkek sağlık )


Çocukların kötü beslenmesi sonucu oluşan hastalıklardan biri de kuvaşiorkor diye anılır. Bu hastalık, enerji yönünden, protein miktarı ve kalitesi yönünden yetersiz beslenen çocuklarda görülür. Kuvaşiorkorlu çocukların çeşitli vitaminlere ve minerallere de ihtiyaçları tam karşılanmamıştır.

çocuk, bebek

Bu hastalıkta; büyüme geriliği, plazmada albümin azalması nedeniyle şişme (ödem), görünüş ve davranış bozuklukları karaciğer yağlanması, cilt renginde değişme ve yaralar, hastalıklara dirençsizlik gibi belirtilerin tümü ya da bir bölümü görülebilir. Kuvaşiorkorlu çocuklarda, genellikle ödem de görüldüğünden hastalık gözden kaçabilir ve aileler durumu anlamadığından çocuğu gürbüz sanabilir.

Marasmus ve kuvaşiorkor hastalıkları ileri, orta veya hafif derecede olabilir. Bu iki hastalığa da benzer belirtiler gösteren şekillerine marasmik- kuvaşiorkor denir. Ülkemizde, marasmus ve marasmik- kuvaşiorkor olgularına daha çok rastlanmaktadır.
Ülkemizde, çocuklarda sık görülen beslenme sorunlarından biride raşitizm hastalığıdır. Genel olarak, 0-2 yaş grubu çocukların %15-20’sinde kemik gelişmesinde bozukluklar, kemik iğriliği gibi raşitizm belirtileri bulunmuştur.

Raşitizm oranı, 0-5 yaş grubunda ise özürlü kalanlarla birlikte %5-8 olarak rapor edilmiştir. Bunların bir kısmının, özürlü ve özürlü kalabilecek derecede ciddi olduğu bildirilmiştir. Araştırma yapılan bazı yörelerdeki çocukların yarısından çoğunda (59,8) raşitizm belirtileri görülmüştür.

Çocuklarda demir yetersizliğinde oluşan kansızlık da önemli bir sorundur. Çeşitli araştırmalarda, okul öncesi çocukların yarısına yakınında değişik derecede kansızlık görüldüğü ve bunun %15 kadarının da çok ileri derecede olduğu bildirilmektedir. Okul çağındaki çocuklarda ise kansızlığın %25 dolayında olduğu bulunmuştur.

Bakımsızlık, beslenme yetersizliği ve kötü beslenme alışkanlıkları yüzünden diş ve dişeti hastalıklarının ve özellikle diş çürüklüğünün çocuklarda önemli bir sorun olduğu araştırmalarla gösterilmiştir. Ülkemiz çocuklarında, basit guatra A vitamini, riboflavin ve C vitamini gibi besin öğeleri yetersizliğine de rastlanmaktadır.

Çocuklarda beslenme bozukluğunun yaygın olmasında, birbirini şiddetlendiren bir çok etmenin rolü vardır. Bu etmenlerin başlıcaları, eğitim yetersizliği varolan besinlerin değerlendirilmeyişi, yoksulluk, çevre koşullarının iyi olmayaşı , besin üretiminin ve dağılımının yetersizliği, yanlış alışkanlık ve uygulamalar ile bunların etkileşimiyle ortaya çıkan durumlardır. Kıtlık ve ileri derecede yoksulluk olmadığı sürece, sağlıklı beslenme eğitimi yaygınlaştırılarak çocuklar da beslenme durumu düzeltilebilir. Ülkemizde, beslenme bozukluğuna yol açacak derecede aşırı yoksulluk ve kıtlık bulunmadığına göre eğitim yetersizliği başlıca gelen önemli bir sorundur.

Ülkemizde, çocukların kötü beslenmesinde beslenme bilgisinin yetersizliği anne sütünün değerinin yeterince bilinmeyişi, bebeklere zamanında ek besinler verilmeyişi, kalite ve miktar yönünden uygun besinlerin seçilmeyişi, yanlış alışkanlıklar ve gelenekler gibi eğitim yetersizliğine dayanan uygulamaların etkenleri büyüktür. Yine eğitim yetersizliği, kişisel ve çevre temizliğine önem verilmemesi nedeniyle çocuklarda bağırsak kurtlarının yaygın oluşu, çeşitli zararları yannda, beslenme yetersizliğini de şiddetlendirmektedir.

Ülkemizde, bebekler bile bağırsak asalaklarından korunamaz durumdadır. Oysa, ellerin tuvaletten sonra iyi yıkanması, yiyeceklerin iyice yıkandıktan sonra yenmesi, sonuçta dışkının yiyeceklere bulaşmasını önlemek gibi basit önlemlerle bağırsak kurtlarından korunulabilir. İyi beslenme,ancak temiz çevrede ve temiz bireylerle başlar. Bu nedenle, sağlıklı kuşakların yetiştirilmesinde, çocuk beslenmesinin temel ilkelerini bilmek ve uygulamak, rastlantılara bırakılmayacak derecede önemlidir.

Yorumlar

Bu yazıya Hiç Yorum Eklenmemiş
İlk yorum ekleyen siz olmak istermisiniz?


Benzer Yazılar

çocuk beslenmesi hastalıkları kuvaşiorkor
Kuvaşiorkor

Rastgele Yazılar

Gebelerin enerji ihtiyaçları
Çocukların enerji ve besin ihtiyacı
Şişmanlık
Söğüt ağacı
Boğaz tıkanması tedavisi
Anason
Çiçek hastalığının tedavisi
Kadınlarda dış üreme organları
Zayıflama Sağlıklı diyet yaparak zayıflayın.